http://cdn.publishdev.se/cdn/9-1/3830675/images/2012/ikon_5021ac0be087c35663000283.png Ghareebah -

För Allahs skull? - Ikhlas, Uppriktighet.


Har vi någonsin funderat på innan vi utför någon typ av handling, för vems skull vi egentligen gör det för? Handen på hjärtat nu. Är det för att vi skall visa upp oss och imponera på skapelsen? Eller är det för att lyda och imponera på Allah, Skaparen? 

Naturligtvis bör vårt svar vara för att det endast är för Allahs skull. För vem är det som dömer våra handlingar och känner till våra avsikter bäst, om inte Allah? Vår älskade profet, Muhammad, salla Allahu ’alayhi wa sallam sade klart och tydligt i en autentisk hadith:

 ”Varje handling bedöms efter dess avsikt….” 

 [Rappoerterad av Bukhari].


Därför mina dyrbara läsare, gäller det alltid att ha en ren avsikt, för sannerligen är det våra handlingar som i slutändan som kommer bedömas utifrån våra avsikter. 

Ställ er alltid ett par frågor innan ni handlar, och var ärliga mot er själva; Varför gör jag detta egentligen? Och för vems skull gör jag det för?

Risken att man hamnar i ar-Riya är stor, i och med att den är dold. Men vad innebär ar-riya egentligen? Ar-riya är när man utför någon typ av ’ibadah [dyrkan] endast för att bli sedd och uppmärksammad av andra. Wa na'otho billah. Det är när man börjar visa upp sin dyrkan, och med hjälp av sin dyrkan och med hjälp av sina goda handlingar börjar skryta. Den här synden förstör alla de fördelar som finns i de goda gärningar, och ger i slutändan den som utför det ett allvarligt straff. Må Allah skydda oss alla! För wAllahi mina syskon, risken att man hamnar i den här fällan är stor i och med att den är dold därför varnade vår profet ’alayhi wa sallato wa sallam oss när han sade i en hadith:

”…Sannerligen kommer Allah på uppståndelsens dag, när människorna får sina belöningar, att säga: ”Gå till dem för vilka du har skrutit i den materiella världen och se om du kan få någon belöning från dem.” [rapporterat av Ahmad, at-Tabarani och al-Bayhaqi i az-Zuhd.] 

Sobhan Allah, mina ärade syskon, förstår ni hur livsfarlig den här fällan är? Utföra sina handlingar endast för att bli uppmärksammad eller för att imponera på andra har sina faror. Det är väl ändå Allahs välbehag vi bör söka och inte människornas, inte sant? 

Så, hur kan vi undvika att hamna i den här fällan?

Nedan finns det ett par punkter man kan börja med:

  • Förnya alltid din avsikt,innan du börjar med en handling säg då; Bismillah[i Allahs namn].
  • Ha kunskap om vad riya är och vad det innebär, det blir lättare att hålla sig bort från det då.
  • Göm dina goda gärningar. Som Ya’qob al-Makfoof en gång sade: "Den uppriktiga personen är den som döljer sina goda gärningar precis som han döljer sina onda gärningar." 
  • Åkalla alltid Allah. Lär dig den här douan som profeten salla Allahu ’alayhi wa sallam brukade recitera: Allâhumma innâ na’ûdhu bika an nushrika bika shay’an na’lamuh wa nastaghfiruka limâ lâ na’lamuh. O Allah, vi söker skydd hos Dig från att medvetet begå Shirk mot Dig och vi ber om Din förlåtelse för det vi inte vet någonting om. 


Må Allah hjälpa oss att rena våra avsikter, må våra goda gärningar endast vara för Honom och må Allah skänka oss ikhlas i allt vi gör. Allahumma amin! 

 

Fi Amanillah! 

/Al Ghareebah.Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback


RSS 2.0