Fånge 650 - Aafia Siddiqui

                                               

                                                    "Fånge 650

                                          Av: Anwar al-Awlaki رحمه الله

 

Under profeten Muhammads (صلى الله عليه وسلم) tid då några judar slet av en muslimahs slöja, så skickade Rasoullulah (صلى الله عليه وسلم) en hel armé för denna ärade kvinna. Judarna blev besegrade av dem muslimska trupperna och hela judiska nationen som bodde i Madinah (inte bara förövarna) drevs ut från staden. Det var så man ärade muslimska kvinnor under den tiden!

 

Ett par århundraden senare, blev en muslimsk kvinna tillfångatagen av den romerska armén när Mu'tasim var khaleef. Hon kallade då på hans hjälp genom att skrika ut "Wa Mu’tasima" och Mu'tasim mobiliserade omedelbart en hel armé som han sedan skickade ut för att försvara och rädda den muslimska kvinnan.

 

Men idag är det ingen som verkar bry sig ett dugg om 'Aafia Siddiqui (fånge 650) som varit försvunnen i flera år, som blivit tillfångatagen, torterad och våldtagen. [Detta tyder endast på hur förnedrad vår muslimska nation är idag]. Profeten Muhammad (صلى الله عليه وسلم) sade i en hadith: "Befria fångarna" [Sahih al Bukhari] och 'ulama (dem lärda) konstaterar att om en muslim i öst blir tillfångatagen då blir det obligatoriskt för muslimerna i väst att frige denne, även om det så skulle innebära att de riskerar att förlora alla deras rikedomar.

 

Bortsett från att systern (’Aafia Siddiqui) är en fånge, så är hon en kvinna – en muslimsk kvinna. Och islam ger ett särskilt beskydd för kvinnor och barn, och det är upp till den muslimska ummahn att se till att kvinnorna blir beskyddade. Allah säger i souraht al nisaa, vers 75:

 

 وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا

 

And why should ye not fight in the cause of Allah and of those who, being weak, are ill-treated (and oppressed)?- Men, women, and children, whose cry is: “Our Lord! Rescue us from this town, whose people are oppressors; and raise for us from thee one who will protect; and raise for us from thee one who will help!” (al Nisa 75)

 

Avslutningsvis ber jag Allah att befria vår syster 'Aafia Sidiqui och alla våra bröder och systrar från tyrannerna.

                              
 
/Al Ghareebah 
 

 Aafia Siddiqui

 
Dr. 'Aafia Siddiqui - #Fånge650

- Blev kidnappad och sedan fördes hon till ett CIA fängelse (Bagram).
- Torterad, frihetsberövad och blev utsatt för sexuella övergrepp.
- Har förlorat minnet pga alla hemskheter hon har tvingats utstå genom åren.
- Tvingas avtjäna 86 år för ett brott hon inte har begått.

Men värst av allt... Vi, den muslimska ummahn, har övergivit henne. Precis som hon själv sade:

"Min så kallade "ummah" har tillgång till miljontals av soldater, vapen etc. men ändå misslyckas de med att rädda mig."

Skäms vi inte? Hur vågar vi påstå att vi är en del av den muslimska nationen om vi inte ens bryr oss om hennes situation? HUR vågar vi påstå att vi är en del av den muslimska nationen om vi inte ens känner hennes smärta?!

Vår ärade, älskade och högt respekterade syster 'Aafia har memorerat hela Koranen, hon brukade vara aktiv inom da'wahn, hon brukade ALLTID bry sig om den muslimska ummahns angelägenheter och kämpa för dem svaga och förtryckta. Även vid hennes graviditet brukade hon bära tunga kartonger för att dela ut böcker till muslimska fångar – HELT SJÄLV.

Hon svek ALDRIG ummahn, men tyvärr har ummahn svikit henne...
 
/Al Ghareebah
 "Är vi sanna troende?"                                                          "Är vi sanna troende?"
                               Av: Babar Ahmad (må Allah påskynda hans frisläppning). 

Allah säger i souraht al imraan, vers 139:

وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
“So do not weaken and do not grieve, for you will indeed be superior if you are truly believers.”

Den här versen uppenbarades till profeten Muhammad (salla Allahu ’alayhi wa sallam) av Allah den Allsmäktige strax efter att muslimerna blivit besegrade vid slaget av Uhud och när dem återvände förkrossade och sorgsna för deras förlust till Madinah. Versen sändes ner som en uppenbarelse för att uppmuntra de troende. Och varför skulle följeslagarna (må Allah vara nöjd med dem) inte känna sig förkrossade efter slaget? 70 bland dem bästa följeslagarna dödades och flera andra skadades. Även självaste profeten Muhammad (salla Allahu ’alayhi wa sallam) skadades allvarligt och blod strömmade från hans välsignade ansikte.

Dock var förlusten endast ett tillfälligt bakslag, så att de troende kunde reflektera över orsakerna om varför de hade blivit besegrade, som versen i souraht al imraan beskriver. Misstagen och synderna som dem få muslimerna hade begått hade påverkat hela armén från att nå deras seger.

Vid ett annat tillfälle när ’Omar bin al Khattab (radiyAllahu anh) sände en armé tillsammans med Sa’ad bin Abi Waqqas (radiyAllahu anh) till slaget vid Al-Qadisiyyah gav han honom följande råd: "Frukta dina synder mer än vad du fruktar fienden, för synderna är farligare för dig än din fiende."

Vinst och förlust, seger och nederlag, framsteg och bakslag avgörs inte av pengar, resurser eller färdigheter. Snarare är det lydnaden och olydnaden mot Allah den Upphöjde som avgör det. Ju mer vi lyder Allah, desto mer påskyndas Hans seger och ju mer vi visar olydnad desto mer fördröjer vi Hans seger. Det är väldigt lätt för oss att skylla på Bush och Blair, på ”väst”, ”kouffar” och ”dem där” för våra problem. Dock är det inte lika enkelt för oss att se oss själva i spegeln och peka på våra misstag. 

Se på vårt patetiska tillstånd. Vi skjuter upp bönen, rusar igenom den och en del av oss har till och med lämnat bönen helt. Vi är allt för snåla att betala zakat (allmosan). Vi föredrar att gå på semester före vår obligation; Hajj. Vi dricker alkohol, vi använder droger, vi stjäl, vi fuskar, vi äter haraam, vi tjänar haraam och vi säljer haraam, vi slår tvingar våra döttrar i äktenskap och använder Islaam för att rättfärdiga det. Vi är snabba på att slösa pengar på kläder och dylikt, men inte när det kommer till att spendera pengar på dem föräldralösa och dem behövande. Vi lyfter inte ett finger när vi ser våra muslimska syskon fängslas, torteras och dödas pga rädslan vi har för att hamna i samma situation. Vi ödslar vår tid på TV och att spela datorspel, och sedan klagar vi över att vi inte har tid att bli bättre muslimer. Vi är beroende av musik, när vi borde lyssna och memorera Koranen istället. Och efter allt detta, så har vi fräckheten att ifrågasätta varför Allahs seger inte har kommit?! När vi befinner oss i det här korrupta tillståndet, så borde vi snarare förvänta oss Allahs vrede och straff än hans seger.

För varje synd vi begår leder till försening av Allahs seger. Varje bön vi missar leder till att ännu en fånge förs till Guantanamo Bay. Varje drog vi tar leder till att en annan Koran skändas och spolas ned i toaletten. Varje timme vi slösar på TV och annat onödigt, leder till att en annan muslim blir kidnappad och överlämnas till kouffar. För varje gång vi kollar på det som är förbjudet för oss, lägger vi ett hinder i vägen för Allahs seger. En synd är inte något mellan dig och Allah, utan den ”lilla synden” du begått kan påverka hela den muslimska nationen, och kan påverka segern för vår nation. Varje synd vi begår är ytterligare en anledning till varför Allah fördröjer segern.

Allah har gett oss ett löfte i souraht al imraan, vers 139. Allah lovar oss lättnad, hjälp och seger, på ett villkor - OM vi är sanna troende. Därför borde vi ställa oss frågan: Är vi verkligen sanna troende?
 
/Al Gharebah 
                   
 
 
 


Var en ödmjuk tjänare

 
Ju mer ödmjuk tjänaren är inför Allah - desto närmare kommer han/hon Honom. Sujood är en ställning av ödmjukhet och när man lägger sin panna på marken, då kommer man så nära sin Herre man kan.

Det var därför vår profet Muhammad salla Allahu 'alayhi wa sallama sade:

"Det närmare slaven kan vara Allah är när han är i sujood till Honom så gör mycket du'aa då." [Rapporterad av Muslim, 482].

Må Allah göra oss bland dem som är ödmjuka inför Honom, amin!
 
 
 
 

 /Al Ghareebah


Ummahns tillstånd

 

Vet ni varför al aqsa än idag är ockuperad? Varför muslimska länder blivit invaderade av murtadeen? Varför små oskyldiga barn begravs levande? Varför muslimer runt om i världen slaktas i händerna på tawagheet? Varför våra dyrbara systrar våldtas av smutsiga khanzeer? Varför våra bröder torteras när de kallar till tawheed? Varför våra shuyoukh fängslas när de talar haqq? Varför moskéerna bränns ner? Varför kouffar ständigt förlöjligar vår deen? Varför muslimer förföljs och förtrycks för att de tror på ”la illaha illa Allah muhammadan rasoullulah”? Varför vår muslimska nation, som en gång i tiden var den BÄSTA och starkaste nationen idag förvandlats till den svagaste nationen? Och vet ni varför muslimernas blod idag blivit så billig?! 

Det beror främst på två saker (kanske fler, Allah vet bäst):

1) Vi har lämnat och övergivit vår plikt

Allah 'azza wa djall säger i souraht at tawba, vers 38:

"TROENDE! Hur är det fatt med er? När ni kallas att kämpa för Guds sak klamrar ni er fast vid det jordiska; är ni så intagna av vad denna världen [kan erbjuda] att ni [glömmer] evigheten? Detta liv ger er bara torftiga fröjder jämfört med den eviga glädjen."


Och anledningen till att vi övergivit plikten som Allah har gett oss beror på…

2) … Den vidrigaste sjukdomen ”al-wahn” som existerar i våra hjärtan. Vad är al wahn? Profeten Muhammad salla Allaho ’alayhi wa sallam beskrev det som: ”Kärleken till det världsliga livet (hobb ad-dounya) och avsky inför döden.” [Abu Dawud nr. 4297]. 

Vi har blivit förblindade av det världsliga livet, så blinda av det materiella och det världsliga att vi sålt vår religion för det, wa Allaho al musta’an. Så därför befinner vi oss i det här korrupta tillståndet, och vi har ingen annan att skylla på än oss själva. 

Om vi vill få tillbaka Islaams och vår nations ’izzah så måste vi gå i rasoullulah salla Allaho ’alayhi wa sallam fotspår, och vi måste börja med att rensa våra hjärtan från korruptionen (al wahn). Var av en av oss borde börja med att handla efter Koranversen där Allah sobhanahu wa ta’ala säger i souraht ar raad vers 11: 

”Gud förändrar inte människornas villkor, förrän de ändrar sitt sinnelag.” 

Wa Allaho a'alam, och Allah vet bäst.

//Bristfälliga Al Ghareebah RSS 2.0