http://cdn.publishdev.se/cdn/9-1/3830675/images/2012/ikon_5021ac0be087c35663000283.png Ghareebah -

Vikten av att vårda sitt hjärta och hjärtats olika typer

Hjärtat på arabiska kallas för qalb och kommer ifrån taqallub vilket betyder förändring eller variation. Och det är exakt det hjärtat gör – det förändras ofta.  En hadith rapporterad från sahih al- Jâmi (nr 2364) bekräftar det när Profeten (salla Allahu alayhi wa sallam) sade: ”Hjärtat (qalb) har sitt namn från dess ständiga förändringar (taqallub). Liknelsen av ett hjärta är som en fjäder vid roten av ett träd, som vinden vänder om och om igen.”

 

Så varje tjänare måste vara mån om att ta vara på sitt hjärta. Eftersom att våra hjärtan ändras konstant, och Profeten (salla Allahu alayhi wa sallam) beskrev det även som att: ”Hjärtat i Adams son ändrar sig snabbare än en skål snabbt kokande vatten.” Därför brukade Allahs Budbärare recitera följande duaa, ”Ya muqallib al qulob, thabbit qalbi ’ala deenik – Åh, Du som vänder på våra hjärtan, gör mitt hjärta fast i din religion.” [Muslim]

 

Precis som vi lägger tid och energi på att träna vår kropp, så måste vi tänka på att träna våra hjärtan och ständigt hålla det vid liv. Det är viktigt att man skyddar hjärtat och håller det borta från alla sorts sjukdomar och synder.  För att kunna göra det så måste man börja med att granska sitt hjärta, och se efter om hjärtat blivit drabbad av någon sjukdom därefter måste man behandla sjukdomen innan det förgör personen. Just för att Allah har varnat oss för det döda hjärtat som är förseglat, hårt och blint.

 

Ibn ul-Qayyim al-Jawziyyah, må Allah vara honom nådig, sade:

”Nyckeln till att hjärtat livas upp ligger i reflektionen av Koranen, att vara ödmjuk inför Allah i sin ensamhet, och att lämna synder.” [Hâdiyyul-Arwâh ilâ Bilâdil-Afrâh sid. 45]

 

Ibn ul-Qayyim (rahimahullaah) förklarar även i sin bok (ighadatu lahfan fi masayid shaytan 1/11-19) att precis som hjärtat kan beskrivas som levande eller dött, så kan det även beskrivas som tillhörande av en av tre typer:

1) Det sunda och friska hjärtat

2)  Det döda hjärtat

3) Det sjuka hjärtat

 

 Det friska och sunda hjärtat

På Domedagen då vi kommer stå inför Allah så kommer bara de som bär på ett friskt hjärta kunna räddas.  Allah, den Upphöjde, säger i sourah ash shu’ara, vers 88-89:

 

 يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ

”…den Dag då varken rikedom eller söners [mångfald] skall vara till gagn.

إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

Och då bara den [kan känna sig trygg] som stiger fram inför Gud med rent hjärta."

 

Det friska hjärtat är rent från alla begär och håller fast vid det Allah befaller och håller sig undan om vad Han förbjuder. När det friska hjärtat älskar, så älskar det för Allahs skull, när det hatar så hatar det för Allahs skull, när det ger, så ger det för Allahs skull. Och när det håller tillbaka så håller det tillbaka för Allahs skull.

 

 Det döda hjärtat

Det döda hjärtat är raka motsatsen till det friska hjärtat. Det döda hjärtat känner inte till sin Herre, och dyrkar inte Honom så som Han har befallt oss att dyrka Honom. Istället håller det fast vid dess lust och begär även om det orsakar Allahs vrede. Dess begär är dess guide, och dess okunskap är dess ledare. Det döda hjärtats kärlek och dess hat, och dess givande och tillbakahållande är utifrån dess begär. Det döda hjärtat har fastnat för de tillfälliga nöjen och är försjunken i de världsliga ting.

 

Det sjuka hjärtat

Det sjuka hjärtat bär på ett liv, men är samtidigt drabbad av en sjukdom. Anledningen till att det sjuka hjärtat är vid liv är för att det kvarhåller kärleken till Allah, tron på Honom och tilltron till Honom.  Men det har också ett begär och är fullt av självbeundran vilket kan leda till dess egen undergång. Det sjuka hjärtat lyssnar till två kall: Ett som kallar till Allah och Hans Profet (salla Allahu alayhi wa sallam), och det andra som kallar till de tillfälliga nöjena av denna värld.

 

Summering: Det första hjärtat är levande, undergivet Allah, ödmjukt, känsligt och medvetet, det andra hjärtat är hårt och dött, och det tredje vajar mellan dess säkerhet och dess undergång.

~ Al Ghareebah

 


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback


RSS 2.0