Yawm al 'arafah - Arafat dagen

Ärade syskon, jag skulle bara vilja påminner er och mig själv om att verkligen ta vara på den här dagen idag. Varför? Jo, för att det är yawm al arafah, arafat dagen. Fasta om du förmår och gör mycket dou'a till Allah och be Honom om räddning ifrån helvetetselden. För profeten Muhammad salla Allahu 'alayhi wa sallam sade i en hadith:

 

 "Allah befriar mer av Hans slavar från helvetet på Arafah dagen än någon annan dag, och Allah närmar sig och stolt säger till änglarna; "Vad vill dessa människor och vad söker de?" [Muslim]

 

Och profeten berättade även om fördelen av att fasta under Arafah dagen [för icke-pilgrimer]: "Det sonar (synder) för det senaste året och det kommande (året). " 

 

 Ansträng dig därför i 'ibadah och gör mycket uppriktig dou'a, glöm heller inte att dina gärningar kommer att mångdubblas! Så ta vara på dagen, för vi vet inte säkert om vi kommer vara vid liv till nästa 'arafah. 

 

Jag vill även passa på att påminna er mina syskon om att inte glömma resten av vår ummah i era böner…Just nu kanske vi sitter och planerar på hur vår eid kommer att se ut, hur många presenter vi kommer att få etc. Men tänk på våra egna systrar och bröder som befinner sig på ställen där det förekommer svält, tvångsförflyttning och krig. Sannerligen kommer vi att ställas till svars på domedagen om varför vi inte hjälpte våra syskon, varför vi inte skänkte pengar till de av våra rikedomar och varför vi inte har någon sympati för dem... Må Allah förlåta oss. Men jag kan sprida de glada buskapen om att våra syskon på solidaritetscentret har tagit ett initiativ, må Allah belöna dem för det! De vill dela ut presenter till minst 1000 flykting barn i Jordanien med Allahs hjälp. Deras mål är att barnens eid inte bara ska bestå utav minnen ifrån glada tider, utan en eid, där de får kännedom om att deras Ummah inte har glömt bort de i deras svåra tider, utan skickat en present hela vägen från Sverige! 

 

Missa inte den här belöningen, skicka pengarna senast idag (torsdag 25/10) till följande kontonummer: 

Bg: 833-6307, 10 kr för varje present, Och märk med "eid present".

 

Må Allah acceptera våra handlingar, amin! 

 
Fi Amanillah. 

 

 Da'wah till de som står en nära

 
Har du försökt, ansträngt och verkligen kämpat med att kalla folk till den sanna och rätta religionen? Dina familjemedlemmar? Vänner? Men verkar det som att de vägrar lyssna på ditt eviga snack och tjat? Är det då du känner för att ge upp? 
 
Men min ärade och dyrbara syster/broder, du förväntade väl inte dig att det skulle vara enkelt att sprida den sanna religionen? Om du trodde att folk skulle acceptera och inta al-Islaam efter att du har gjort lite da'wah på dem så får jag be dig att tänka om...För sanningen är, att Du kommer att få möta motgångar! Men det gäller att ha tålamod och fortsätta sträva fisabillilah [för Allahs skull]. Allah testar dig min ädla syster/broder för att se hur uppriktig du är i din avsikt.
 
Jag försöker så gott jag kan att inte vara personlig i mina texter, men jag kan tala om för er att jag vet hur svårt det är att ha icke praktiserande familjemedlemmar/folk som står en nära, man bryr sig självklart om dem och vill endast deras bästa för sobhana Allah man fruktar deras öde minst lika mycket som man fruktar sitt eget, är det inte så? Man får absolut inte låta sig misströstas när man inser att ens familjemedlemmar/vänner inte accpeterar Islaam, och något man absolut inte får göra är: att ge upp hoppet. Se på bara självaste profeten Muhammad, salla Allahu 'alayhi wa sallam, gav han upp? La wAllahi! Han fortsatte att kalla folk till islaam, trots att hans egna farbror Abo Talib som hade tagit hand om honom inte accepterade Islaam. Allah uppenbarade därför följande vers i koranen:
 
"Du kan inte leda dem du älskar (Muhammad) på rätt väg, men Gud leder den Han vill. Och Han vet bäst vilka de är som är villiga att låta sig vägledas." [28:56]

 

Ha detta i åtanke min dyrbara läsare, även om du håller någon väldigt kärt så kan du inte garantera att de kommer bli vägleda. Men fortsätt påverka dem en vacker dag kanske Allah väljer att vägleda dem till den här vackra religionen. Må du vara anledningen till att folk omfamnar Islaam i skaror, allahuma amin! 

 

Fi Amanillah! 

/Al Ghareebah.Mål; al-Jannah

Mina ärade syskon,

 

Jag skulle vilja dela med mig något som bi'dnillah kan få oss att bli mer motiverade vid tider av prövningar...

Min dyrbara syster/broder, vad är det du strävar efter? Vad är det du vill uppå? Jannah är väl Ditt mål, inte sant? Det är väl det Du strävar efter, eller hur? Svaret är väl uppenbart för vissa av oss. Självklart att Jannah är vårt mål! Men min ädla syster/broder, tror Du verkligen att Du kommer nå det målet "bara så där"? Tror Du att vägen till Paradiset kommer vara enkel? Att Du kommer få undgå alla prövningar och svårigheter för att nå det Höga priset? La wAllahi!

 

För Allah den Högste säger i sourah al 'ankabout, vers 2:

"TROR människorna att de efter att ha förklarat "Vi tror" skall lämnas i fred utan att få utstå prövningar." 


Min ärade syster/broder som jag sannerligen bryr mig om för vår Herres skull, Du, ja Du! Som läser detta just nu bör veta att Jannah är omringad av prövningar och svårigheter...Precis som de högt uppsatta jobben i Den här Världen krävs oerhört mycket anstränging, jobb och slit för att nå det målet...Så tro inte att vägen till Jannah kommer vara lätt, det kommer det absolut inte vara. Ansträng dig min syster/broder, ansträng dig för Allahs skull och kämpa igenom prövningarna, fortsätt att kämpa. Knäck ditt nafs och shaytan. Ge inte upp, för Du klarar det med Allahs vilja! Och glöm inte...att le! :) För att Du har kommit en bra bit och jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att fortsätta hålla dig stabil på den raka vägen. 

 

 

Fi Amanillah! 

/Al Ghareebah.De 10 första dagarna av Dhul Hijjah

Assalamo 'alaykum wa Rahmatullahi wa barakatuh dyrbara läsare!
Jag vill bara påminna Er och mig själv om att månaden Dhul Hijjah inträffar imorgon [onsd. 17/10] in shaa Allah.
 
Under de 10 första dagarna är det starkt rekommenderat att man utför en hel del goda gärnignar det är till och med bättre än att göra Jihaad! Allaho akbar. Beviset finner vi i profeten Muhammad,salla Allahu 'alayhi wa sallams, uttalande när han sade: 
 
 "Inga goda handlingar är så uppskattade av Allah såsom dessa dagar ( första tio dagarna av Dhul-Hijja). "Sedan sade några följeslagare till Profeten ;" Inte ens att kämpa för Allahs sak? "Han  svarade,"Inte ens strävan för Allahs sak, med undantag för den som ger sig ut i strävan med sin egendom och sitt liv som insats, utan att återvända med något av det." [Rapporterad av Bukhari]
 
Så ta vara på dessa dyrbara dagar syskon! Gör allt Allah gillar och utför så många goda gärningar som möjligt så som: Bön, zakat, recitera från Koranen, påbjuda det goda samt förbjuda det onda etc. - Gör man det så mångdubblas ens belöningar! Sobhana Allah, se hur barmhärtig Allah är.
 
Det är även från sunnahn att man gör mycket tahleel (är att säga la ilaha illa Allah = Det fins ingen gudom värd att dyrkas utom Allah), tahmeed (är att säga Alhamdoulilah = All pris tillhör Allah) och takbeer (är att säga: Allaho akbar = Allah är störst) under dessa dagar.
 
För profeten Muhammad salla Allahu 'alayhi wa sallam sade: "Inga dagar är så mäktiga i Allahs åsyn, eller gärningar så omtyckta i dom, som dessa tio, så gör mycket takbeer, tahmeed och tahleel under dom." [Rapporterad av Ahmad 7/224; klassificerad som sahih av Ahmed Shakir.]
 
 
 För mer information, gå in på följande sidor:
http://www.muslim.se/arligahandelser/manadendhulhidjah/831-foertraeffligheten-av-de-tio-dagarna-av-dhul-hijja.html
 http://www.islamguiden.com/tiodagarna.shtml
 
 
Fi Amanillah! 
/Al Ghareebah.
 


Vem är det Du fruktar?

 
En syster kanske inte vågar ta på sig den korrekta klädseln, hijaab, just av den anledningen att hon oroar sg för vad hennes vänner kommer att tycka om henne och hur de kommer att behandla henne. Och en broder kanske inte vågar låta sitt skägg växa och ha byxorna över anklarna precis som vår älskade profet Muhammad salla Allahu 'alayhi wa sallam hade, just av den anledningen att han oroar sig för vad hans polare kommer säga och tycka om honom. 
 
 
Eller Du som läser detta just nu kanske inte vågar be i skolan när bönen är inne eller be vart du än befinner dig bara för att Du fruktar människorna där ute. Min ärade syster/broder, tänk efter... Och handen på hjärtat nu! Vem är det Du egentligen fruktar? Är det Skaparen eller skapelsen? Svaret bör naturligtvis vara att det är Allah subhanau wa ta'ala, Skaparen, vi fruktar! Men hur kommer det sig då att det inte syns i våra handlingar?
 
 
Allah, den Högste, säger i souraht al imraan, vers 175:
"Frukta inte dem, utan frukta Mig, om ni verkligen är troende!" 
 
Fi Amanillah!
/Al Ghareebah.


Tar du vara på Din tid?

Tiden mina kära läsare, tiden! Ta va på den innan döden överraskar er. Vår tid är allt för värdefull för att slösas på onödiga saker i Dounya och saker som inte kommer att gynna oss i Akhira. Så, ta vara på den! Se till att utnyttja Din tid på det rätta sättet... För sobhana Allah, på Domedagen kommer Du sannerligen att frågas om vad du gjorde med Din tid och hur Du spenderade den. Kan du ens föreställa dig att Dina fötter kommer att vara som fastklistrade på marken? Och att Du inte kommer att kunna röra på dig förrän Du har svarat på; vad Du gjorde med Din tid i den här världen. Så, vad har Du förberett för svar då Du kommer stå framför Din Skapare? Vad har du förbetett för svar? 

 

Profeten Muhammad salla Allahu 'alayhi wa sallam sade i en hadith:

”Det finns två välsignelser som många människor INTE tar vara på och de är: Hälsan och DEN FRIA TIDEN” [Bukhari, 6412]

____________________________________________________________________________________________

Låt oss säga att du har ett jättestort prov/tenta i skolan - som kommer avgöra mycket i ditt liv. Du inser hur viktigt provet är inför ditt framtida liv därför väljer du att satsa 100%. När du pluggar inför provet så vill du få bort alla distraherande saker som mobilen, du undviker onödigt snack, du låter bli att sitta framför TV:n lika mycket och du kanske till och med går till en sådan utsträckning att du inaktiverar din Facebook. 

Detta är en verklighet för många av oss, för hur många har inte varit i den sitsen? Men frågan är nu, hur många av oss hade varit villiga att "offra" facebook, instagram, mobilen, skvallertidningarna etc. för att kunna satsa 100% inför Akhira? 

 

Har vi glöm att det här Livet också är som ett prov/test? Varför slösar vi vår tid på alla onödiga saker då? Är det inte hög tid att skärpa oss och börja samla på oss så många goda gärningar som möjligt - så att vi inte kommer tomhänta på Domedagen? För sanningen är, att ingen av oss vill stå bland förlorarna den Dagen. 

 

Missförstå mig inte nu, självklart handlar det inte om att man inte skall ha roligt alls... Livet handlar inte om att satsa på ibadah 24/7 och isolera sig från omvärlden...Då bränner man ut sig ju! Dessutom fungerar vi människor inte som robotar, även vi har känslor. Så, ja Du kan umgås med dina vänner och göra i princip allt du gillar - men givetvis bör det vara inom halal ramar! 

 

Ta bara en titt på hur våra ädla förebilder spenderade sin tid på. Salaf tog alltid vara på sin tid, för de förstod verkligen hur värdefull den var. På dagen brukade de söka kunskap från Koranen och Sunnahn som de sedan var kvicka med att sprida vidare. Sedan när natten väl kom så var det natbön och koranläsning som stod på schemat för de. Ma shaa Allah! Och vissa av de tyckte till och med att deras tid inte räckte till! De tyckte inte att de gjorde tillräckligt, trots att hela deras liv var för Allahs skull...  Men även om de alltid hade Allah i åtanke hindrade det aldrig de från att umgås med sina vänner och familj och ha roligt. Det märker man tydligt när man läser om deras liv... 

 

 

Jag skulle vilja avsluta med ett mycket vackert uttalande från Hasan al Basri, rahimhullah, när han sade:”Det går inte en dag där solen går upp förutom att en ängel ropar, Ya Ibna Adam [Adams söner, Adams avkomma], detta är en ny dag och den är vittne över dina handlingar, så ta väl hand om den, för att denna dag kommer aldrig att återvända tillbaka  tills Domedagen." 

 
Fi Amanillah.
/Al Ghareebah.


Wake up call...#Qur'an

En av mina favoriter ma shaa Allah, vår ädla shaykh Tawfeeq as-Sayegh (må Allah bevara honom!) reciterar ett par verser från sourah az-Zumar. Mäktigt värre! 
 
 
 
/Al Ghareebah.


Framgång i Dounya & Akhira

Vill du nå framgång i både Dounya och Akhira? Ta då väl hand om dina böner, för det är endast i våra böner man kan finna framgång...Min dyrbara läsare, slarva aldrig med dina böner för vid Allah direktkommunikationen man har med sin Herre i sina dagliga böner är något unikt och något värdefull.. Endast en dåre skulle kasta iväg en sådan chans. 

Fi Amanillah.


RSS 2.0