Vem är blind?

 
 
~ Den som verkligen är blind är den vars hjärta blivit förseglad av Allah.

Må Allah öppna upp våra hjärtan till Koranen, och skydda våra hjärtan från alla sorters sjukdomar och korruption, allahumma amiin! 
 
 
                   '
 

Fi Amanillah!

/Al Ghareebah.Gåvan Islam

 

Sannerligen är det en stor välsignelse från Allah att vara bland dem Han har väglett. Tänk dig min ädla syster, att Allah har valt just DIG. Allah har handplockat just DIG och lett dig till den raka vägen istället för dem andra… Får det inte dig att känna dig lite… speciell? Eller ärad rättare sagt. Sobhana Allah, det är en stor ära - för Allah vägledder endast dem Han älskar. Vi måste ta vara på den här gåvan systrar, för det är den bästa gåvan som finns! Att vara en ung praktiserande muslim i det här samhället vi lever i, och att vara bland dem som följer profeten Mohammads salla Allaho ’alayhi wa sallam fotspår är en stor välsignelse. 

 

Wallahi tanken slog mig igår, under 1:a maj, då många ungdomar förstörde sina liv genom att begå skamlösa handlingar öppet att jag kunde ha varit bland dem som knasat sina liv, men Allah har räddat mig från den förnedringen genom vägledningen. Är inte vår Herre värd att tackas?

 

Även i skolan när man har diskussioner med icke-muslimer som  inte vet vad dem skall göra med sina liv, sobhana Allah dem vet inte vad deras syfte med deras existens är, dem vet inte vart dem är på väg, vad som händer efter döden etc. och dem sitter och grubblar över det dag in och dag ut. Men alhamdoulilah, vi har alla svar i Koranen och Sunnahn – det är en oerhört stor lättnad!

 

Så ta vara på den gåva som Allah subhanahu wa ta’ala har välsignat dig med min syster. För islam är sannerligen en gåva, det är en dyrbar gåva som vi bör ta hand om och vårda om. Ta väl hand om den gåvan du har fått, för om du inte gör det så kommer Allah subhanahu wa ta’ala ersätta dig med människor som förtjänar vägledning…

Allah säger i souraht al ma’idah, vers 54:

  ”Troende! Om någon av er avsvär sig sin tro, skall Allah [i deras ställe] sätta människor som Han älskar och som älskar Honom.” 

 

                 

Fi Amanillah!

/Al Ghareebah.

 


RSS 2.0