Da'wah till de som står en nära

 
Har du försökt, ansträngt och verkligen kämpat med att kalla folk till den sanna och rätta religionen? Dina familjemedlemmar? Vänner? Men verkar det som att de vägrar lyssna på ditt eviga snack och tjat? Är det då du känner för att ge upp? 
 
Men min ärade och dyrbara syster/broder, du förväntade väl inte dig att det skulle vara enkelt att sprida den sanna religionen? Om du trodde att folk skulle acceptera och inta al-Islaam efter att du har gjort lite da'wah på dem så får jag be dig att tänka om...För sanningen är, att Du kommer att få möta motgångar! Men det gäller att ha tålamod och fortsätta sträva fisabillilah [för Allahs skull]. Allah testar dig min ädla syster/broder för att se hur uppriktig du är i din avsikt.
 
Jag försöker så gott jag kan att inte vara personlig i mina texter, men jag kan tala om för er att jag vet hur svårt det är att ha icke praktiserande familjemedlemmar/folk som står en nära, man bryr sig självklart om dem och vill endast deras bästa för sobhana Allah man fruktar deras öde minst lika mycket som man fruktar sitt eget, är det inte så? Man får absolut inte låta sig misströstas när man inser att ens familjemedlemmar/vänner inte accpeterar Islaam, och något man absolut inte får göra är: att ge upp hoppet. Se på bara självaste profeten Muhammad, salla Allahu 'alayhi wa sallam, gav han upp? La wAllahi! Han fortsatte att kalla folk till islaam, trots att hans egna farbror Abo Talib som hade tagit hand om honom inte accepterade Islaam. Allah uppenbarade därför följande vers i koranen:
 
"Du kan inte leda dem du älskar (Muhammad) på rätt väg, men Gud leder den Han vill. Och Han vet bäst vilka de är som är villiga att låta sig vägledas." [28:56]

 

Ha detta i åtanke min dyrbara läsare, även om du håller någon väldigt kärt så kan du inte garantera att de kommer bli vägleda. Men fortsätt påverka dem en vacker dag kanske Allah väljer att vägleda dem till den här vackra religionen. Må du vara anledningen till att folk omfamnar Islaam i skaror, allahuma amin! 

 

Fi Amanillah! 

/Al Ghareebah.RSS 2.0