Fasta 'Ashoura

Vill du få dina synder för året utstrukna av Allah? Fasta då på 'Ashoura som är nu på lördag (24/11) in shaa Allah. Det är rekommenderat att fasta under 'Ashoura och även sunnah - Profeten Muhammad, salla Allahu 'alayhi wa sallam, fastade då och likaså gjorde hans följeslagare radiyaAllaho anhum. 

 

'Ashoura inträffar alltid på den 10:e dagen i den första månaden Muharram - därav kommer namnet 'Ashoura som betyder den tionde på arabiska. Judarna brukade/brukar fasta under den dagen och eftersom vi som muslimer skall skilja oss från dem, så sade profeten Muhammad salla Allahu ’alayhi wa sallam "Om jag lever till nästa år så ska jag också fasta den nionde", men han dog innan dess. För att vi ska få den fulla belöningen så ska vi också fasta den nionde, dvs. båda den nionde och den tionde ’Ashoura i enlighet med profetens uttalande.

 

Om du fastar en enda dag (’Ashoura) så ger Allah den All förlåtande soning för ett helt års synder! Allaho akbar kan du föreställa dig det?  Beviset är profeten Muhammads salla Allahu ’alayhi wa sallam uttalande:

“Angående fastan på ‘Ashoura, så hoppas jag att Allah kommer att acceptera den som en soning för året som gick.” (Rapporterad av Muslim, 1976).

 

Mina ädla syskon, ta tillfälle i akt – det här är en unik chans för oss att få våra synder för året utsuddade. Försumma inte heller sunnahn! Jag ber Allah subhanahu wa ta’ala att acceptera från oss alla. 

 

Fi Amanillah! 

/Al Ghareebah.Ya ummaht Muhammad!

      

 

”En muslims blod är heligare i Allahs syn än självaste ka’ba.” – Ibn ’Omar [Sahih at-targhib, 2/639].

Mina ärade syskon, ifall självaste kaa'ba hade blivit attackerad och förstörd av ickemuslimer - hur hade vi som muslimer reagerat? Hur många muslimer hadet inte rest sig upp och gjort något åt saken? 

 Men hur kommer det sig då att när våra syskon mördas, våldtas, fängslas, torteras DAGLIGEN så är det väldigt få av oss som reagerar. Är det brist på sympati? Bryr vi oss inte längre? Kan Du föreställa dig att din egen moder eller biologiska syster/broder blir slaktad framför dig av en kafir - hur hade du reagerat då? Hade du bara vänt dig därifrån? Och inte brytt dig? La wAllahi, ingen av oss skulle tillåta något sådant ske mot varken våra biologiska syskon eller föräldrar. Men är inte dem i Palestina, Burma, Syrien, Afghanistan, Tjetjenien, Somalia, Kuridstan, Irak, Kashmir och resten av vår ummah våra syskon? Jo, det är dem! Vi har en plikt som muslimer att hjälpa dem, och lida med dem precis som profeten Muhammad salla Allahu 'alayhi wa sallam sade i en autentisk hadith att de troende är som en enda kropp - om en del av kroppen har ont, lider resten av kroppen av feber och sömnlöshet.

 

Därför påminner jag först och främst mig själv och sedan er om att komma ihåg våra syskon i våra böner. Att var och en av oss åtminståne skall försöka hjälpa våra syskon - vare sig det handlar om att skänka pengar, kläder eller något annat. Kom även ihåg att dou'a är det starkaste vapnet en troende har - så använd det! Underskatta aldrig douans kraft. 

 

Må Allah skänka seger till vår ummah och må Allah förgöra dem som behandlar våra syskon på ett orättvist sätt och må Han ge dem vad dem förtjänar, allahuma amin. 

 

Fi Amanillah! 

/Al Ghareebah.

 Att ta emot Naseeha

En brist bland dagens muslimer är att vi inte kan ta emot naseeha och vi ger inte heller det på ett korrekt sätt. Fråga dig själv, hur tar Jag emot naseeha? Hur reagerar Jag? Blir Jag arg? Irriterad? Sårad? Hur rådger jag mina syskon? Är jag hård? Ödmjuk? 

 

Allahu al musta'an, de flesta av oss reagerar oftast negativt när någon ger en naseeha. Vad kan det bero på? Det är inget annat än våra hjärtan. Vid Allah, våra hjärtan har förvandlats till något hårt likt en sten. Idag är våra hjärtan fylla med kibr, arrgoans och högmod - och detta är något vi måste rensa och ändra på.  Det var därför Soufyan ath-Thawri, rahimahullah, sade: "We met people who loved it when it was said to them "itaqiAllah" - "Fear Allah". Today, you find that people only become annoyed at this."

Och det har återberättats att: "When a friend of Abu Hanifa advised him by saying, Ittaqi (fear) Allah!" Abu Hanifah was shaken and changed color. After a long silence, Abu hanifah said: 

"May Allah reward you! How needing are people at all times, those who would give them advice like the one you gave." [källa:As Siyar, vol 6, p.400]

 

Ser ni skillnaden mellan våra rättfärdiga föregångare och oss? Sobhana Allah...Det är verkligen en stor skillnad. Och även när vi skall rådge våra syskon så gäller det att tala på ett ödmjukt sätt, och ta personen åt sidan. Inte som dem flesta av oss gör idag, sobhana Allah...Låt oss försöka efterlikna profeten Muhammad salla Allahu 'alayhi wa sallam, för han var sannerligen den mest ödmjukaste personen! 

 

Fi Amanillah! 

/Al Ghareebah.

RSS 2.0