Tips till unga studenter, imaanboost!

Många ungdomar klagar på att deras imaan sjunker rejält under skolperioden… Därför har jag samlat på ett par imaanhöjande tips som bi’dnillah kan hjälpa oss alla under vår skolgång:

 

1. För det första gäller det att ha rätt avsikt. Gå till skolan för Allahs skull, för att få kunskap som kan gynna både dig och vårt ummah. Profeten, må Allahs frid och välsignelser vara över honom sade: ”Varje handling bedöms efter dess avsikt och varje människa skall få vad hon strävat efter…” [Bukhari, Muslim och andra].

 

2. Om du åker tunnelbana/buss/bil till skolan försök att lyssna på koran/föreläsning under tiden. Eller varför inte läsa någon lärorik bok?

 

3. Fasta om du kan, speciellt när timmarna är så pass korta. När du fastar så sänker du din blick automatiskt och styr din tunga lättare.

 

4. Om det är långa matköer (vilket det oftast brukar vara) på din skola, varför bara slösa din tid på att stirra rakt ut i luften? Gör dhikr (åminnelse av Allah) under tiden du väntar!

 

5. Umgås med rätt personer, ditt umgänge påverkar dig mer än vad du tror.

 

6. Om du läser biologi eller något annat ämne, begrunda Allahs skapelse. Det leder till gudsfruktan och din imaan kommer att höjas enormt. Allah den Högste säger i souraht al imran, vers 191 ”…och som, när de begrundar himlarnas och jordens skapelse [ber med dessa ord:] Herre! Du har inte skapat allt detta i blindo.”

 

7. Försök att använda din tid effektivt och sparsamt. Så fort du har rast gör något som för dig närmare Allah.

 

Jag hoppas att dessa få tips kan vara till nytta för både er och mig, amin! Om ni har några fler tips som ni kanske vill dela med er – skriv gärna i kommentarsfältet. 

                    
            
 

Fi Amanillah! 

/Al Ghareebah.RSS 2.0