Systerskapet

En av de bästa sakerna i Dounya måste vara systerskapet...Vid Allah, jag kan nog inte komma på något vackrare, och systerskapet är sannerligen en välsignelse och gåva från den Mest Kärleksfulla Herren, Allah subhanahu wa ta'ala. Det är något unik och något vi alla borde vårda,ta hand om och hålla hårt i.

 

Det finns många ahadith som talar för oss om vad som väntar de som älskar varandra för Allah skull. Sobhana Allah, hur barmhärtig är inte vår Herre egentligen? Allah subhanahu wa ta'ala har till och med lovat sina tjänare att skänka Sin skugga för dem som älskar varandra för Hans skull. Och Allah, den Nåderike, kommer sannerligen att ta hand om Hans tjänare på domedagen och Han kommer då att säga:  "Var är de som älskar varandra för Min Ära? Idag ska jag skugga dem i min skugga. Denna dag finns inga skuggor förrutom Min skugga." [Bukhari & Muslim]

 

Finns det någon vackrare och renare vänskap än en vänskap som är uppbyggd på ikhlas [uppriktighet] och som endast är för Allahs skull? Finns det något vackrare än systrar som älskar varandra för Allahs skull och inte för materiella och värdsliga saker utan endast för deras Herres skull. Och när de träffas så träffas de inte för att varken baktala, skvallra eller sådant strunt utan de träffas för Allahs skull och skiljs åt för Allahs skull. Ma shaa Allah... 

 

Finns det något bättre än systrar som pushar och peppar en till att nå sitt slutliga mål; al-Jannah? Och som hjälper varandra att stärka varandras imaan[tro]? Finns det något underbarare än systrar som önskar sin syster för det man önskar för sig själv? Och som ständigt gör dou'a till hennes systrar i sin ensamhet? Och som delar både din glädlje och sorg? Finns det något bättre än systrar som alltid uppmuntrar en till att utföra goda handlingar och hålla sig borta från det onda och det skadliga?  Precis som det nämns i den här versen där Allah, den Upphöjde, säger:

"De troende, männen såväl som kvinnorna, är varandras [sanna] vänner och fasta stöd; de anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och förrättar bönen och betalar allmoseskatten och de lyder Gud och Hans Sändebud. Dem skall Gud visa barmhärtighet. Gud är allsmäktig, vis." [9:71]

 

Alhamdoulilah, all tacksamhet tillkommer Allah som skänkt oss denna fantastiska gåva... 

Må Allah välsigna och stärka vårt systerskap, må Allah låta kärleken vi har för Hans skull växa och må Allah låta oss systrar återförenas i Hans paradis med alla tunga sahabiyyat! Allahuma amiin. 

Fi Amanillah. 

/Al Ghareebah.

 

 Iblis - vår svurne fiende.

Känner vi verkligen till vår fiende? Vem är han egentligen? Vad är hans mål? Vilka knep använder han sig av?
Se på klippet nedan av vår ädla broder Abu Muwahhid. Jag rekommenderar starkt att ni även besöker hans youtube-kanal för nyttiga påminnelser, må Allah och bevara honom och hans familj. 
 
Fi Amanillah. 


Hantera prövningar på rätt sätt

 


Hur hanterar du prövningar/svårigheter du får från Allah subhanahu wa ta'ala? Börjar du klaga eller blir du deppig/ledsen? Eller gläds du vid sådana tillfällen och fortsätter starkt ha sabr [tålamod]? Var medveten om att de prövningar du drabbas av är sannerligen något gott för att... Allah älskar Dig, sobhana Allah det är därför Han väljer att testa dig och en tjännare till Allah och som har tawwakul är välmedveten om det. Sobhana Allah, kan Du föreställa dig det? att Allah älskar Dig? Därför min ädla läsare bör du alltid ha sabr vid sådana tider och vända dig till Honom och be om styrka.

 

Påminn dig själv om profetens 'alayhi wa sallato wa sallam ord när han sade, ”Den största belöningen kommer från den största prövningen. När Allah älskar människor, tester han dem, och den som accepterar det vinner Allahs behag och den som klagar tjänar Hans vrede.”

[Återberättad av al-Tirmidhi, 2396, Ibn Majah, 4031 Klassad som sahih av Shaykh al-Albani].

 
Fi Amanillah.
/Al Ghareebah.


Lita på Allah fullt ut

 
 
Min dyrbara och älskade syster, misströsta inte när inget går enligt dina planer... För Allah den Högste säger i souraht al baqara, vers 216: ”Men det kan hända att något är er förhatligt och [ändå] är detta ett gott för er; och det kan hända att ni älskar något och [ändå] är detta ett ont för er - Gud vet, men ni vet inte.”
 
 Ditt bröllop/nikkah kanske inte blev av, Du kanske inte fick jobbet du ville ha eller att Du kanske inte kom in på högskolan/gymnasiet som du sökte in till...Vem vet, det kanske inte var khayr för just Dig? Sobhan Allah, vi människor känner inte till det dolda vi har inte den förmågan att se in i framtiden.. Det kan endast vår Herre, och Han vet sannerligen vad som är bäst för just oss. Allting sker under Allah subhanahu wa ta'alas vilja..QadrAllah wa masha'a fa'aal... Och Allah den Upphöjde säger i souraht al ibrahim, vers 27: ”…Gud gör vad Han vill.” Vem är vi då och ifrågasätter Hans vilja? Sobhan Allah...
 
 Säg mig, finns det något vackrare än en tjännarina som accepterar sin Herres vilja? Detta är sannerligen tecken på stark imaan [tro], lydnad och taqwa. Så därför min syster, låt oss tillsammans sträva efter att få de vackra egenskaperna så att vi kan vinna Allahs välbehag. En vacker förebild för oss borde vara al Khansaa, radiyaAllahu anha, när hon fick höra om hennes fyra söner som hade dött som martyrer utbrast hon: 
 
"Prisad vare Allah, som har ärat mig genom deras martyrskap, jag hoppas att Allah kommer att samla mig med dem under Hans Nåd." [al-isâbah, 8/66,67] Allahu akbar! Vilken ädel förebild för oss kvinnor! 
 
 
 
Fi Amanillah.
/Al Ghareebah.


Imaan boost

 

Ibland kan det bara kännas så otroligt skönt att komma bort från allt och alla, att bara gå ut i naturen och reflektera över Allahs fantastiska skapelse...Om du vill få en "imaan boost", något imaan höjande så rekommenderar jag dig att gå ut och reflektera över Skaparens skapelse, Allahu akbar!  

Allah den högste säger i sourah al imran, vers 191 ”…och som, när de begrundar himlarnas och jordens skapelse [ber med dessa ord:] Herre! Du har inte skapat allt detta i blindo.”

Bild tagen av mig, har inte använt mig av några effekter eller likande, sobhana Allah...

Fi Amanillah. 

/Al Ghareebah.Glöm inte att Du är på en resa!

Mina dyrbara läsare som jag sannerligen bryr mig om och älskar för Allahs skull, kom ihåg vårt syfte i Dounya... Livet i Den här världen är endast ett tillfälligt tillstånd, man lever i några få år och sedan dör man. Därför ska vi se oss själva som några främlingar som endast passerar förbi... Inte bör vi anstränga oss för att skaffa egendomar, lyx och annat dylikt det kan vi bi'dnillah få i Akhira! 

Ibn 'Omar, radiyaAllahu anh, sade: Allahs sändebud salla Allahu 'alayhi wa sallam sade: "Lev i världen som om du var en främling, eller en vägfarande" 

[al-Bukhari "as-Sahih 162]

 
Fi Amanillah!
/Al Ghareebah.


Läs i din Herres Namn!

 

Min högt ärade och älskade syster/broder, reflekterar Du över Koranen? Försöker Du åtminstone kämpa med att förstå dess mening? Men viktigast av allt, handlar Du efter den? 

Eller Du kanske är för upptagen med annat? Åh du tjänare av Allah, hur kan du vara upptagen med annat när Din Herre, Konungarnas Konung, Allah subhanahu wa ta'ala talar till Dig? 

Sobhan Allah, om Du kan sitta flera timmar framför datorn, kolla på film efter film, prata i din lur flera timmar sträck, Vad hindrar dig då från att läsa ett par verser från Koranen? Vill du verkligen vara bland de som Allah subhanahu wa ta'ala nämner i sourahtul Muhammad, vers 24:
”Tänker de alls inte på vad Koranen [har att säga]? Eller har de dragit för regeln för sina hjärtan.” 


Ta en paus från-vad-du-än-gör-just-nu och ta upp Koranen istället, läs ett par verser och reflektera över dess betydelse. Tänk dig, så fort du öppnar Koranen och börjar läsa, så får du en tiofaldig belöning för varje bokstav du läser.. Allahu Akbar! 


Fi Amanillah!

/Al Ghareebah.Är Du tacksam?

Har vi glömt att det är Allah subhanahu wa ta’ala som har skänkt oss alla dessa välsignelser i Detta Liv. Det är Allah som skänkt dig Din hälsa, det är Allah som har gett Dig ett tryggt hem, det är Allah som har gett Dig all mat du får i dig, det är Allah som skyddar Dig från allt ont, och det är Allah som har givit Dig den största gåvan – att få vara bland de framgångsrika; de troende. Listan kan göras lång mina kära vänner! Jag svär vid Allah, det går inte ens att räkna alla välsignelser som Han har skänkt oss.


Beviset finner vi i Koranen, då Allah, den Högste, säger i sourah al Ibrahim, vers 34:
”Han ger er något av allt det som ni ber Honom om, och om ni ville räkna Guds välgärningar, skulle ni aldrig kunna precisera deras antal. Men människan är sannerligen alltid beredd till förnekelse och synd och djupt otacksam!”


Sobhan Allah, kan ni föreställa er att Allah, konungarnas Konung, Universums Härskare, vår Herre nämner i flera verser i Koranen att det är ytterst få bland Hans tjänare [vi] som är tacksamma?! Är det inte pinsamt? Mina ärade syskon,skäms man inte? Allah nämner det i souraht al Mulk, vers 23:


”Säg [Muhammed]: Det är Han som har skapat er och begåvat er med hörsel, syn och förstånd. Men var är er tacksamhet?”


Och i souraht saba, vers 13:

 

 "Men få är de bland Mina tjänare som känner tacksamhet." 


Tänk efter väldigt noga… Är just Jag tacksam? När var det sist jag tackade Allah från djupet av mitt hjärta? 
Är det inte dags att börja ändra på sig själv, kanske? Vi befann oss nyligen i den välsignade månaden Ramadan – månaden av tacksamhet. Så då hade vi sannerligen det bästa tillfället att ta i akt, att visa och känna tacksamhet till Allah subhanahu wa ta’ala. Men nu kanske Du undrar varför, varför måste vi känna tacksamhet till Allah? Jo för att Allah den Högste befallt oss att visa tacksamhet för alla välsignelser beviset finner man i Hans tal souraht al Baqara, vers 152:

 

”Och bevara Mig i minnet, så skall Jag minnas er; var Mig tacksam och förneka Mig inte!”


Istället för att verkligen vara tacksamma så klagar vi på det minsta lilla… Allahu al musta’an. Det finns en sahih [autentisk] hadith, där ’Aisha, radiyaAllahu anha, rapporterade:

 

"Profeten Muhammed salla Allahu 'alayhi wa sallam var stående [i bön] så länge att huden och fötterna sprack och svullnade. Jag frågade honom: 'Varför gör du så här, medan du har förlåtits för dina tidigare synder och senare synder?' Han ,salla Allahu 'alayhi wa sallam, sade: 'Borde jag inte vara en tacksam slav till Allah?'" [Bukhari och Muslim]


Allahu akbar! Kan ni tänka er mina ädla syskon? Att stå så länge i bönen tills att ens fötter börja spricka och svullna upp? För att ens fötter skall kunna spricka/svullna upp så måste man stå otroligt länge i bönen. Har du någonsin testat det? Inte? Nej, för att vi inte klarar att stå stilla i qiyam i ynka 2 minuter.. Allahu al musta’an. Mina ärade syskon, vi måste ändra på oss. Finner du det svårt? Då kan jag tala om för Dig ett par koranverser, som troligtvis kommer motivera dig. För belöningen för den som visar tacksamhet är enorm, och obegränsad  Allah, den Högste, säger i souraht Ibrahim, vers 7:

 

”Om ni visar tacksamhet skall Jag ge er en större [belöning]…”


Och Han säger även i souraht al imran, vers 145: ” Och Vi skall belöna dem som visar tacksamhet.” 

Och vidare säger Allah i koranen: ”…men visar ni tacksamhet är Han tillfredsställd för er skull.” 


Allahu akbar! Kan ni föreställa er att Allah blir nöjd över en? Helt otroligt! 

Må Allah göra oss bland dem som är Honom tacksamma dag och natt, och må Allah låta oss vara bland dem som Allah är nöjd med. Amin!

 

 

Fi Amanillah!

/Al Ghareebah.Den sanna bilden av vår profet

Min dyrbara läsare låt mig ställa Dig en fråga; älskar Du verkligen profeten 'alayhi wa sallato wa sallam helhjärtat? Om svaret är ja, vad är beviset på att Du älskar honom? Vad har Du gjort för att försvara honom? Och om han 'alayhi wa sallato wa sallam hade varit bland oss idag, tror du att han hade varit stolt över Dig då? 

Min ärade syster/broder, är Du medveten om att din tro aldrig kommer bli fullständig förrän du älskar profeten Muhammad salla Allahu 'alayhi wa sallam mer än din fader, mer än dina barn och framför allt mer än dig själv och resten av mänskligheten. Beviset är självaste profeten 'alayhi wa sallato wa sallams uttalande då han sade:

Ingen av er blir riktigt troende innan han älskar mig mer än sin fader, sina barn, sig själv och hela mänskligheten.”
[Rapporterad av Bukhari,15; Muslim, 44

]

 Därför mina dyrbara syskon, tycker jag att det är hög tid att ändra på oss, förnya vår niyaa [avsikt] och göra så gott vi kan för att följa profeten ’alayhi wa sallato wa sallams fotspår och göra allt vad som krävs för att försvara honom och hans heder. Och att vi även gör vårt bästa när det kommer till sprida sanningen om vår älskade!

Detta var en kort påminnelse som är riktad till mig själv först och främst och sedan er. Må Allah förlåta oss för att vi är så bristfälliga, amin. 

 

 

Fi Amanillah!

/Al Ghareebah.Filmen om vår älskade profet

Filmen som alla talar om och som sprids som en bakterie över nätet har jag inte sett, walhamdoulilah. Jag råder mina bloggläsare att inte se på den heller för den delen, för wAllahi man blir sjukt provocerad och det är exakt vad kouffars mål är - att provocera oss muslimer. Och vad tjänar man på att se på filmen? Det finns inget khayr i det och och man slösar endast på sin värdefulla tid. 

 

Vad jag har hört och läst så skall filmen tydligen handla om en massa strunt om vår älskade profet 'alayhi wa sallato wa sallam. De försöker håna, förolämpa, nedvärdera och framföralllt smutskasta vår älskade profet Muhammad salla Allahu 'alayhi wa sallam. Lägg märke till att jag skrev försöker, för wAllahi de kommer aldrig att lyckas! De kommer aldrig att lyckas just för att det är Allah subhanahu wa ta’alas löfte i koranen, då Han den Högste säger:

"De vill släcka ut Guds ljus med sina ord, men Gud skall låta Sitt ljus lysa med full styrka, hur förhatligt detta än måste vara för förnekarna av sanningen." [61:8]

 

 Som sagt de försöker provocera oss, och när de ser hur vi muslimer reagerar, hur arga och förbannade vi blir som slutligen leder till dåliga handlingar så har de lyckats med deras mål. Det är då de får sina fördomar bekräftade, de tänker: "Vad var det vi sa? Muslimerna är ju aggresiva och våldsamma." Sobhana Allah det är då de backar och tar avstånd från Allahs religion istället för att komma närmare Islam, och detta är en stor fara! 

 

Därför mina syskon är det extremt viktigt att tänka efter innan man yttrar sig och innan man handlar och om man skall försvara profeten 'alayhi wa sallato wa sallam, då skall man göra det på rätt sätt och med rätt metoder. För hur i allfriden kan man försvara profeten Muhammad salla Allahu 'alayhi wa sallam samtidigt som man går emot hans sunnah?! Hur kan det gå ihop ya ahlul sunnah?! 

 

Vi muslimer bör stå upp för haqq [sanningen] och göra allt som krävs för att försvara den sanna religionen och vår ädla profet, frid vare med honom, det är bara ett utav skyldigheterna man har som muslim. Om det så krävs att offra våra liv, så bör vi göra det - vad som helst för att försvara vår älskade profet! Precis som as sahaba [följeslagarna] brukade göra. Och kouffar försöker smutskasta oss öppet och kallar det sedan för yttrandefrihet? Men om en muslim skulle göra detsamma så skulle de hindrat oss från att göra detta. Ja, här är har vi bara ett ytterligare bevis på vilken hyckleri demokratin är, wAllahi det är bara ren hyckleri och dubbelmoral. 

 

Men alhamdoulilah, det är ändå glädjande att se hur många muslimer som för en gångs skull vaknat upp! Det är glädjande att se att vår ummah för en gångs skull har rest sig upp. Men helt ärligt mina ärade syskon, är det endast när kouffar [icke-muslimerna] smutskastar Islam som vi skall vakna upp? Fundera på saken. 

 

Jag avslutar med ett mycket vackert uttalande av en 'alim [en lärd] som var och en av oss bör reflektera över, han sa följande mening:

"Var gentemot människor som ett träd, de kastar det med stenar och det kastar tillbaka med de bästa frukterna". 


 Fi Amanillah!

/Al Ghareebah.För Allahs skull? - Ikhlas, Uppriktighet.


Har vi någonsin funderat på innan vi utför någon typ av handling, för vems skull vi egentligen gör det för? Handen på hjärtat nu. Är det för att vi skall visa upp oss och imponera på skapelsen? Eller är det för att lyda och imponera på Allah, Skaparen? 

Naturligtvis bör vårt svar vara för att det endast är för Allahs skull. För vem är det som dömer våra handlingar och känner till våra avsikter bäst, om inte Allah? Vår älskade profet, Muhammad, salla Allahu ’alayhi wa sallam sade klart och tydligt i en autentisk hadith:

 ”Varje handling bedöms efter dess avsikt….” 

 [Rappoerterad av Bukhari].


Därför mina dyrbara läsare, gäller det alltid att ha en ren avsikt, för sannerligen är det våra handlingar som i slutändan som kommer bedömas utifrån våra avsikter. 

Ställ er alltid ett par frågor innan ni handlar, och var ärliga mot er själva; Varför gör jag detta egentligen? Och för vems skull gör jag det för?

Risken att man hamnar i ar-Riya är stor, i och med att den är dold. Men vad innebär ar-riya egentligen? Ar-riya är när man utför någon typ av ’ibadah [dyrkan] endast för att bli sedd och uppmärksammad av andra. Wa na'otho billah. Det är när man börjar visa upp sin dyrkan, och med hjälp av sin dyrkan och med hjälp av sina goda handlingar börjar skryta. Den här synden förstör alla de fördelar som finns i de goda gärningar, och ger i slutändan den som utför det ett allvarligt straff. Må Allah skydda oss alla! För wAllahi mina syskon, risken att man hamnar i den här fällan är stor i och med att den är dold därför varnade vår profet ’alayhi wa sallato wa sallam oss när han sade i en hadith:

”…Sannerligen kommer Allah på uppståndelsens dag, när människorna får sina belöningar, att säga: ”Gå till dem för vilka du har skrutit i den materiella världen och se om du kan få någon belöning från dem.” [rapporterat av Ahmad, at-Tabarani och al-Bayhaqi i az-Zuhd.] 

Sobhan Allah, mina ärade syskon, förstår ni hur livsfarlig den här fällan är? Utföra sina handlingar endast för att bli uppmärksammad eller för att imponera på andra har sina faror. Det är väl ändå Allahs välbehag vi bör söka och inte människornas, inte sant? 

Så, hur kan vi undvika att hamna i den här fällan?

Nedan finns det ett par punkter man kan börja med:

  • Förnya alltid din avsikt,innan du börjar med en handling säg då; Bismillah[i Allahs namn].
  • Ha kunskap om vad riya är och vad det innebär, det blir lättare att hålla sig bort från det då.
  • Göm dina goda gärningar. Som Ya’qob al-Makfoof en gång sade: "Den uppriktiga personen är den som döljer sina goda gärningar precis som han döljer sina onda gärningar." 
  • Åkalla alltid Allah. Lär dig den här douan som profeten salla Allahu ’alayhi wa sallam brukade recitera: Allâhumma innâ na’ûdhu bika an nushrika bika shay’an na’lamuh wa nastaghfiruka limâ lâ na’lamuh. O Allah, vi söker skydd hos Dig från att medvetet begå Shirk mot Dig och vi ber om Din förlåtelse för det vi inte vet någonting om. 


Må Allah hjälpa oss att rena våra avsikter, må våra goda gärningar endast vara för Honom och må Allah skänka oss ikhlas i allt vi gör. Allahumma amin! 

 

Fi Amanillah! 

/Al Ghareebah.RSS 2.0